Stärk ett självförtroende

Just nu, är en bra början!

Mina tankar går till de som lider på riktigt av adhd/add.
Tankar väckta bl.a. av ”Kung Över Livet”, en gala på Södra teatern i Stockholm, till stöd för hjärnfonden.
Något vi alla har gemensamt förutom döden, är att vi på ett eller annat sätt är födda till livet.
Hur var och ens förlossning gick till skiljer sig däremot avsevärt.
Hur påverkar dom smärtstillande läkemedel, som kvinnor kan få och framförallt som var vanliga förr, barnet som vid utdrivningsskedet går igenom livets förmodligen mest dramatiska resa någonsin även utan preparatet.

fötter

Jag tänker just nu främst på det smärtstillande läkemedlet petidin som användes flitigt på 80-talet och tidigare. Ett läkemedel som visat sig kan påverka barnet efter födseln med andningsdepression, slöhet och okoncentration. Det påstås också att barnets kropp inte brutit ner det förens efter ca. tre dagar. Något positivt i större bemärkelse har tydligen inte det morfinliknande preparatet, har det påvisats. Petidin är nu av förståeliga skäl inte alls lika förekommande.
Min undran är då, en ren spekulation och lite intressant tycker jag, kan detta och även andra smärtstillande/lugnande före och under förlossningen förstärka och till viss del bidra till uppkomsten av neuropsykiatriska funktionshinder. Den tanken känns inte helt orelevant.
Framförallt vid förlossningstillfället då mycket kan sättas på spel för den känsliga lilla fosterhjärnan.

Ett lyckligt resultat av ett ”okomplicerat” kejsarsnitt.

samuel
Det viktiga är..
För de som verkligen lider av sitt funktionshinder blir det, som för andra kan ses som en självklar väg genom livet, något av en omöjlighet utan rätt stöd och vägledning.
Adhd är numera verkligen en vanlig åkomma och alla har vi någon i vår omgivning som lider öppet eller under självtukt i det tysta av adhd, add eller något annat.
Vi stör oss ibland på och blir frustrerade över individer som är stimmiga högljudda, alltför spontana, okoncentrerade, glömska, slarviga, begår misstag efter misstag och är allmänt snurriga.
Hur ska då  inte de uppleva sin situation, och dessutom med den vetskapen om hur de blir betraktade av sin omgivning och som följd då ofta leder till ett dåligt självförtroende och en uppgivenhet som kan eskalera utan hejd.
Insikten när en person i sitt innersta, inser att den förmodligen inte kommer att klara av och genomföra någon av sina livs drömmar därför att funktionen som styr koncentrationen, fokus och uthållighetsförmågan är avklippt.
Var ödmjuk, visa respekt och var delaktig till att påverka deras självförtroende i positiv riktning, genom att uppmärksamma och var lite tolerant och överseende, för detta ÄR ett funktionshinder som dessutom blir så mycket allvarligare om de betraktas som mindre dugliga. Det utvecklas också lätt till en ond cirkel av misslyckanden som tillslut kan tyckas omöjlig att bryta, och något som personen inte gör med egen kraft.
Vi måste kunna bidra till att inte sänka någon utan enbart stärka och stötta.
Kom ihåg att dom finns överallt och runtomkring oss.
Underbara älskvärda människor, bara vi ser dom.

 

Kraft och energipåfyllnig

För 25 år sedan föddes det en liten prinsessa på Motala lasarett.
En förlossning som pågick i två dygn och jag var den enda patienten under hela processen. När hon tillslut kom, släppte jag henne inte. På det lasarettet var det inte så självklart än att mödrarna skulle ha sina barn hos sig på natten, så det blev lite delade meningar mellan oss om vad som var bäst för mor och barn.
Det var för 25 år sedan, nu finns förlossningsavdelningen inte längre kvar.

Grattis på födelsedagen min flicka!

eline

 

Kylan kom lite chockartat snabbt. Regnet öser ner så nu kan man inte göra så mycket utomhus.
Jag har flera målningar på gång och det är den styrka som är alldeles nödvändig just nu.
Annars ber jag om ett stråk av energi och kraft i detta nu och till de dagar som ligger framför.
Jag diskuterade med en av våra snickare igår, då vi jobbade lite tillsammans, jag med penseln han med hammare. Han berättade om hur han tidigare som arbetsledare var tvungen att hantera och lägga arbetsbördan ifrån sig vid dagens slut då han emellanåt kände sig överbelastad. Jag skrev ner på ett papper förklarade han, det som kändes svårt att hantera för stunden, det blev mer konkret och jag visste att det fanns där nerskrivet dagen därpå när jag vaknade och därmed kunde jag något tryggare lägga det åt sidan. Men det handlar då mer om praktiska bekymmer.
Det finns sånt som kräver mer mental energi och då man måste vara påfylld för att kunna hantera. Ett av mina arbetsredskap är en iPad som vid dagens slut måste laddas upp under natten för att klara av en tuff arbetsdag med mig. Vad jag önskar att det bara var att sätta in en kontakt i väggen ibland. Istället måste tydligen var och en hitta sin egen energiförsörjning för att hantera tuffa dagar, det finns nog ingen universallösning för det.